„ladami biaowieskich wyzna” [25.08.2006]
W ramach polsko- biaoruskiej wymiany modzieowej, która odbya si na pocztku lipca tego roku w Biaowiey, powsta nowatorski projekt cieki rowerowej i pieszej. Jego autorki, Agata Skiepko oraz Anna Waszkiewicz, opracoway specjalny szlak wiodcy do wszystkich miejsc kultu znajdujcych si na terenie gminy. Szlak noszcy nazw „ladami biaowieskich wyzna” jest pierwszym tego typu w Biaowiey. Jak powiedzia serwisowi www.bialowieza.cerkiew.pl  , koordynator caego projektu- Dariusz danuk, celem powyszego opracowania jest umoliwienie nowego spojrzenia na Biaowie i jej bogactwo, które znacznie wykracza poza ramy stricte przyrodnicze. Nowy szlak turystyczny pozwoli zwiedzajcym odkry inn twarz puszczaskiej miejscowoci i dostrzec w jakim stopniu jest to teren przenikania si rónych kultur i wyzna. W tym celu przygotowano specjaln ulotk informacyjn. Mona si z ni zapozna w naszym serwisie poprzez kliknicie tutaj ( przód i ty ulotki ).

Dostpna jest równie pene opracowanie szlaku w wersji PDF. Do pobrania tutaj.  ( 1.57MB )
Micha Korch