Akatysty ku czci w. Mikoaja i Opieki Matki Boej [17.07.2006]

Sowo akatyst pochodzi od greckiego "akathistos", które w dosownym tumaczeniu oznacza „piew, podczas którego si nie siedzi”. Terminem tym okrela si rodzaj naboestwa odprawianego ku czci Chrystusa, Bogurodzicy, anioów i witych. Akatyst skada si z 12 dugich strof i jednej krótkiej, po której zazwyczaj nastpuje modlitwa kocowa. Kada ze strof jest podzielona na dwie czci. Pierwsza to kondakion czytany przez kapana, a druga – ikos, piewany przez wiernych. Najbardziej znanym, a zarazem najstarszym akatystem jest akatyst ku czci Bogurodzicy skomponowany w VI wieku n.e.

Poniej prezentujemy dwa akatystyw jzyku scs do cignicia w formacie PDF: do patrona naszej cerkwi w. Mikoaja Cudotwórcy oraz ku czci Opieki Matki Boej.