Wtorek
11.12 / 28.11.2018
photo
Chcesz kadego dnia widzie cud? Codziennie rozmylaj o wcieleniu i cierpieniach Chrystusa.
w. Tichon Zadoski
Wielka Sobota (7.04.2018r.)
12.04.2018 -

W Wielk Sobot wspominamy pogrzeb Jezusa Chrystusa oraz zstpienie Zbawiciela do otchani.

W tym roku ponadto na ten dzie przypado wito Zwiastowania Bogurodzicy.

W naszej parafii Liturgia bya celebrowana o godz. 8.00.

Liturgia Wielkiej Soboty to wyjtkowe naboestwo, rozpoczynajce si naboestwem wieczornym z czytaniem paremii, czyli proroctw zapowiadajcych mier i zmartwychwstanie Chrystusa. Caa  liturgia w tym dniu koncentruje si wokó paszczenicy (caunu przedstawiajcego zoenie Chrystusa do Grobu), przed ni wznoszone s ektenie, odbywa si wielkie wejcie i udzielana jest Eucharystia. Po przeczytaniu fragmentu lekcji apostolskiej, wszystkie szaty w wityni zmieniane s z czarnych na biae, dlatego e wieczernia od której rozpoczyna si Liturgia Wielkiej Soboty, odnosi si ju do dnia nastpnego, czyli pierwszego dnia Paschy. Zamiast Pieni Cherubinów piewa si pie „Niechaj milczy wszelkie ciao, niech stoi z bojani i dreniem, i nie myli o niczym, co ziemskie. Oto Król królów i Pan panujcych przychodzi zoy Siebie w ofierze i da na pokarm wiernym. Poprzedzaj za Go chóry anioów, ze wszelk wadz i potg, wielooczni cherubini i szecioskrzydli serafini, zakrywajcy oblicza i piewajcy pie: Alleluja. Alleluja. Alleluja”.


Na koniec naboestwa do wiernych zwróci si ks. proboszcz, który yczy wszystkim, aby rado wit Zmartwychwstania Chrystusa zawitaa do serc wszystkich ludzi.


 
Wzorem lat ubiegych, po porannym naboestwie, od godz. 12.00 duchowni rozpoczli powicenie pokarmów Paschalnych (wiconek) w wyznaczonych miejscach na terenie parafii, a nastpnie o godz. 17.00 odbyo si powicenie pokarmów przy cerkwi parafialnej.

ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: