Wtorek
11.12 / 28.11.2018
photo
Wrd ludzi szacunkiem obdarzone jest bogactwo, a u Boga godna chway jest pokorna dusza.
w. Izaak Syryjczyk
Koldowanie 07.01.2018r.
11.01.2018 -

Koldowanie jest zdecydowanie nieodcznym elementem obchodów wit Narodzenia Chrystusa poniewa nic bardziej, ni odwiedzanie domów z dobr nowin nie dopenia Boonarodzeniowej radoci.

Samo koldowanie, jako forma muzyczna, przywdrowao do prawosawia z Zachodu w XVII wieku. W trakcie niesienia dobrej nowiny przez koldników oprócz kold najbardziej znanych, grupy koldnicze piewaj take i te stare, rzadko wykonywane, czy te obcojzyczne.

W repertuarze koldników s równie wiersze i utwory, które byy dawniej form ycze skadanych gospodarzom.

Tak i w naszej parafii, pierwszego dnia wit Boego Narodzenia mimo mronej pogody wyruszyy dwie grupy koldnicze: dzieci wraz z ks. Piotrem Trochimczukiem, oraz doroli z ks. Walerym Piotrowskim. Obie grupy staray si odwiedzi jak najwicej domostw, aby w sercach wiernych rozbrzmiaa rado Narodzonego Chrystusa.

Po zakoczeniu koldowania obie grupy przekazay uzbierane rodki na remont cerkwi w. Mikoaja.

Wszystkim dzieciom i dorosym biorcym udzia w tym wspólnym dziele z caego serca dzikujemy, jak równie wszystkim tym, którzy z chci przyjli koldników w swoich domach.

ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: