Pomnik pomordowanych podczas II wojny wiatowej - fot. Magorzata Kociuczuk

poprzedni poprzedni nastepny nastepny