Pokrowa 2007 - Fotoreportaz

XII bialowieski bieg Zubra

Orthodoxiada w Bialowiezy

I dzie pielgrzymki Biaowiea- Św. Gra Grabarka

Wtorek
16.01 / 03.01.2018
photo
Pami o naszych minionych grzechach jest wystarczajc uzd, aby uczyni nas pokornymi i czystymi.
w. Jan Zotousty